top of page

U kan bij ons terecht voor: ​(services offered)

 • ​Medische problemen (medical problems)

 • Medische problemen bij kinderen (indien nodig in samenwerking met kinderarts) (medical problems in children)

 • Als u niet goed in uw vel zit (mental health problems)

 • Ongevalsletsels (wondhechting, ...) (minor accident injuries: wounds, ...)

 • Preventieve geneeskunde (vaccinaties, bloed, screeningsonderzoeken kanker, levensstijl, voeding, ...) (preventive screenings: blood anlysis, vaccination, screening cancer, healthy lifestyle, ...)

 • Zwangerschapsbegeleiding (in samenwerking met gynaecoloog) (pregnancy follow-up together with gynaecologist)

 • Basis gynaecologie (pil, baarmoederhalsuitstrijkje, cyclusproblemen, menopauze, ...) (basic gynaecological problems: cervical smear test, cycle problems, ...) 

 • Frequente sportletsels (frequent sport injuries)

 • Huidziekten (o.a. ook bevriezing van huidletsels, wegname van parelwratten, ...) (dermatological problems)

 • Onderzoek voor operatie (pre-surgery examinations)

 • Kleine ingrepen (verwijdering sebumcyste, wondhechting, ...) (small surgery: cysts, wounds, ...)

 • Electrocardiografie (hartfilmpje) (electrocardiography)

 • Longfunctieonderzoek (spirometrie) (lung function testing)

 • Inspuiting of punctie van gewricht (Injections or puncture of joints)

 • Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, hulp bij vragen rond wilsverklaring en euthanasie (Palliative and end-of-life care, questions about will, ...) 

Tarieven (prices):

Vanaf 2022 wordt enkel nog het remgeld gevraagd, de rest wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend. 

Voor arbeidsongevallen of indien u niet in regel bent met ziekenfonds of niet verzekerd zal u het volledige bedrag betalen, dat u evt. later kan recupereren met uw attest verstrekte hulp dat u zal ontvangen. 

De dokter is geconventioneerd en houdt zich aan de overeenkomstige tarieven cf. het akkoord artsen-ziekenfondsen.

Bijkomende supplementen zijn van toepassing voor technische prestaties: ECG, spirometrie, hechting, uitgebreide wondzorg, ... 

ENG: 

from 2022 only the supplement is paid by the patient. The rest is done directly with your mutuality. 

For work-related accidents or if your insurance is not in order of you are not insured, you will pay full amount, which can later maybe be reimbursed to you with your attestation you get on the consultation after payment. 

The doctor is following the convention of prices agreed between the doctors and the mutualities. 

Supplements are possible for technical acts like electrocardiography, spirometry, wound stitching, extensive wound care, ... 

Tarieven 

Raadpleging (consultation) : remgeld : 4 EUR (1 EUR bij verhoogde tegemoetkoming (VTK) // honorarium 27, 25 EUR of 31,50 EUR (na 18u)

Huisbezoek (house visit): remgeld: 14 EUR (3 EUR bij VTK) // honorarium: 40 EUR 

Dr. Gert-Jan Aelvoet 

Studies geneeskunde 2006-2014 aan KULAK Kortrijk en KU Leuven.  
Vervolgopleiding huisarts 2014-2016 in opleidingspraktijken te Brugge en Pittem.

In 9/2017 associeerde ik bij mijn vader Dr. Johan Aelvoet. 

Ervaring als consultatiebureau-arts bij Kind & Gezin. 

Aanvullende attesten behaald voor electrocardiografie en spirometrie.

Wettelijk verplichte vermeldingen

 • Ondernemingsnummer: KBO BE0714886931  

 • Toezichthoudende autoriteit: Orde der artsen, de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.  

 • Gereglementeerd beroep: beroepsvereniging :Orde der artsen, beroepstitel: huisarts.

 • Deontologische code:  https://ordomedic.be/nl/code-2018   

 • Elektronische post: dokteraelvoet@proximus.be  (enkel voor admin zaken, NIET voor medisch advies of voorschriften!)

Eerbetoon aan de "Founding Father" van de praktijk (Dr. Johan Aelvoet, overleden  2018)

Founding father Dr. Johan Aelvoet (passed away 2018)

 

Je plotse heengaan heeft ons tot in de diepste vezels geraakt

Op elk ogenblik van de dag en nacht missen we jou

Het enige wat we kunnen doen

is dankbaar zijn voor de vele jaren samen

en ons dagelijks inspannen om jouw levenswerk verder te zetten

Een mooier eerbetoon kan je je niet wensen. 

JohanAelvoet_201710.jpg
AelvoetGertJan.JPG
bottom of page