top of page

Huisbezoeken dienen telefonisch aangevraagd bij voorkeur voor 10u, en ten laatste om 13u 's middags, op 051 / 20 82 91 en zijn bedoeld voor patiënten die zich onmogelijk naar de praktijk kunnen verplaatsen. Huisbezoeken vragen veel kostbare tijd en u begrijpt dat er in het kabinet meer materiaal en mogelijkheden zijn. Een huisbezoek is ook duurder voor u als patiënt. 

House visits have to be requested by telephone preferably before 10h, at least before 13h on 051 /20 82 91. They are reserved for patients that can impossibly come  to visit the cabinet. House visits are very time-consuming for the doctor, and you understand that there are more possibilities and materials available in the cabinet. House visits also cost more. 

bottom of page